1. Pelajar yang layak untuk menerima subsidi ini adalah semua pelajar warganegara Malaysia yang sedang mengikuti pengajian di Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) serta Kolej Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru (IPG) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang:
  1. berasal dari Sabah, Sarawak atau Wilayah Persekutuan Labuan (berdasarkan alamat tetap) yang sedang menuntut di Semenanjung;
  2. berasal dari Semenanjung (berdasarkan alamat tetap) yang sedang menuntut di Sabah, Sarawak atau Wilayah Persekutuan Labuan;
  3. berasal dari Sabah (berdasarkan alamat tetap) yang sedang menuntut di Sarawak atau Wilayah Persekutuan Labuan;
  4. berasal dari Sarawak (berdasarkan alamat tetap) yang sedang menuntut di Sabah atau Wilayah Persekutuan Labuan; atau
  5. berasal dari Wilayah Persekutuan Labuan (berdasarkan alamat tetap) yang sedang menuntut di Sabah atau Sarawak.
 2. pelajar masih berdaftar dengan institusi pendidikan tinggi masing-masing pada tarikh 31 Disember 2023 bagi Fasa 1 (mulai 1 Mei 2024) dan 31 Mac 2024 bagi Fasa 2 (dijangka bermula pada 1 Julai 2024).
Bantuan subsidi ini hanya sah untuk pembelian tiket penerbangan sehala atau dua hala bagi laluan penerbangan kelas ekonomi antara tempat asal (Semenanjung/ Sabah/ Sarawak/ Labuan) dan tempat pelajar sedang menuntut (Semenanjung/ Sabah/ Sarawak/ Labuan).
Baucar hanya boleh digunakan untuk pembelian tiket penerbangan Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air, Firefly dan MASwings.
Para pelajar institusi awam boleh membuat semakan kelayakan melalui laman sesawang Kementerian Pengangkutan.
Untuk membuat permohonan rayuan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan ini, para pelajar universiti awam perlu mengambil langkah-langkah seperti berikut:
 1. membuat semakan kelayakan melalui laman sesawang Kementerian Pengangkutan. Sekiranya pelajar didapati tidak layak, pelajar boleh klik rayuan bagi memulakan permohonan rayuan;
 2. mengisi maklumat-maklumat pelajar yang dipohon bagi semakan pentadbir di institusi pendidikan masing-masing;
 3. setelah diperakukan dan disahkan pentadbir di institusi pendidikan masing-masing dan Kementerian Pendidikan Tinggi bagi universiti awam, kolej komuniti dan politeknik atau Kementerian Pendidikan bagi kolej matrikulasi dan institusi pendidikan guru, pelajar akan mendapat e-mel pemakluman kelulusan rayuan; dan
 4. pelajar boleh meneruskan permohonan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan di syarikat penerbangan yang dipilih oleh pelajar.
Tarikh akhir untuk pelajar membuat rayuan adalah pada 30 September 2024.
Untuk memohon bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan ini, para pelajar institusi awam perlu mengambil langkah-langkah seperti berikut:
 1. membuat semakan kelayakan melalui laman sesawang Kementerian Pengangkutan. Sekiranya pelajar didapati tidak layak, pelajar boleh klik rayuan bagi memulakan permohonan rayuan;
 2. membuat permohonan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan di laman sesawang syarikat penerbangan yang dipilih oleh pelajar;
 3. setelah menerima permohonan tersebut, syarikat penerbangan akan mengeluarkan baucar digital bernilai RM300 kepada pelajar sebagai credit shell untuk membeli tiket penerbangan.

  Sekiranya harga tiket yang dibeli adalah kurang daripada RM300, baki baucar digital akan kekal dalam credit shell untuk digunakan bagi pembelian tiket seterusnya seperti berikut:
  Harga tiket Jumlah dibayar Kerajaan Jumlah dibayar pelajar Baki nilai baucar
  RM300 (Nilai asal)
  Tiket 1 (Kuala Lumpur-Kuching sehala) RM200 RM200 RM0 RM100
  Penjelasan: Pelajar A diberi baucar RM300. Beliau membeli Tiket Kuala Lumpur-Kuching (Tiket 1) pada harga RM200 menggunakan baucar. Baki nilai baucar sebanyak RM100 boleh digunakan semula untuk tiket lain.
  Tiket 2 (Kuching-Kuala Lumpur sehala) RM150 RM100 RM50 RM0
  Penjelasan: Pelajar A membeli satu lagi tiket iaitu Kuching-Kuala Lumpur (Tiket 2) pada harga RM150. Beliau menggunakan baucar dengan nilai baki RM100 manakala RM50 lagi dibayar oleh beliau.
  Jumlah RM350 RM300 RM50
  ; dan
 4. menggunakan baucar untuk membuat pembelian tiket penerbangan bagi laluan-laluan yang dibenarkan.
Tarikh akhir permohonan baucar untuk pembelian tiket penerbangan adalah pada 30 November 2024.
Tarikh akhir penebusan baucar untuk pembelian tiket penerbangan adalah pada 31 Disember 2024.
Pembelian tiket penerbangan untuk perjalanan selepas tarikh akhir penebusan baucar adalah dibenarkan.
Pelajar boleh membeli tiket penerbangan untuk penerbangan sambungan sekiranya dibuat dalam satu tempahan yang sama.

Contoh:
Pelajar yang menuntut di sebuah Institusi Awam di Kuala Lumpur boleh membeli tiket penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Marudi melalui Miri dalam satu tempahan yang sama (nombor tempahan atau Passenger Name Record (PNR) yang sama).

Tidak.
Tidak.
Tidak.
Tidak.
Pelajar disarankan untuk menyemak peti inbox dan junk e-mel pelajar yang didaftarkan semasa membuat permohonan bersama dengan syarikat penerbangan yang dipilih.

Sekiranya tiada e-mel baucar daripada syarikat penerbangan, pelajar boleh menyemak bersama syarikat penerbangan seperti berikut:

Malaysia Airlines Berhad/ FireFly/ MASwings
Sebarang aduan berkenaan baucar FlySiswa yang dimohon daripada Malaysia Airlines boleh dibuat terus melalui pautan feedback form. Pelajar perlu memilih “Enquiry” untuk “Type”, “General” untuk “Area” dan “Others” bagi “Category”.

AirAsia
 1. Mulakan pertanyaan dengan Ask Bo
 2. Masukkan "FLYsiswa"
 3. Tekan "Did not received the voucher code yet"
 4. Tekan "Get Help"
 5. Masukkan nombor kad pengenalan
 6. Pegawai khidmat pelanggan AirAsia akan mengemaskini status baucar
Batik Air Malaysia
Sebarang aduan berkenaan baucar FlySiswa yang dimohon daripada Batik Air Malaysia, boleh dibuat terus melalui e-mel kepada flysiswaone@batikair.com.my.
Pelajar boleh membuat permohonan pembetulan nama di syarikat penerbangan seperti berikut:

Malaysia Airlines Berhad/ FireFly/ MASwings
Sebarang aduan berkenaan baucar FlySiswa yang dimohon daripada Malaysia Airlines boleh dibuat terus melalui pautan feedback form. Pelajar perlu memilih “Enquiry” untuk “Type”, “General” untuk “Area” dan “Others” bagi “Category”.

AirAsia
Sebarang aduan berkenaan baucar FlySiswa yang dimohon daripada AirAsia, boleh dibuat terus melalui saluran "AskBo" pada laman sesawang AirAsia dengan memilih shortcut button "FLYsiswa".

Batik Air Malaysia
Sebarang aduan berkenaan baucar FlySiswa yang dimohon daripada Batik Air Malaysia, boleh dibuat terus melalui e-mel kepada flysiswaone@batikair.com.my.
Pelajar disarankan untuk berhubung terus bersama syarikat penerbangan sekiranya pertanyaan atau aduan tersebut mengenai tiket penerbangan dan permohonan baucar di syarikat penerbangan seperti berikut:

Syarikat Penerbangan

Malaysia Airlines Berhad/ FireFly/ MASwings
Sebarang aduan berkenaan baucar FlySiswa yang dimohon daripada Malaysia Airlines boleh dibuat terus melalui pautan feedback form. Pelajar perlu memilih “Enquiry” untuk “Type”, “General” untuk “Area” dan “Others” bagi “Category”.

AirAsia
Sebarang aduan berkenaan baucar FlySiswa yang dimohon daripada AirAsia, boleh dibuat terus melalui saluran "AskBo" pada laman sesawang AirAsia dengan memilih shortcut button "FLYsiswa".

Batik Air Malaysia
Sebarang aduan berkenaan baucar FlySiswa yang dimohon daripada Batik Air Malaysia, boleh dibuat terus melalui e-mel kepada flysiswaone@batikair.com.my.

Pelajar juga boleh membuat pertanyaan atau aduan dengan Kementerian Pengangkutan di e-mel aduan@mot.gov.my